Origami – Em tập gấp giấy 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Origami – Em tập gấp giấy 1
  • Mã ISBN: 978-604-58-4490-8
  • Tác giả: Minh Tâm
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
  • Đối tác liên kết: NS Hồng Ân – 20C Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Origami – Em tập gấp giấy 1

Về tác giả: Minh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: