Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – chăm sóc ngoại hình – Bác tiều phu hạnh phúc

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – chăm sóc ngoại hình – Bác tiều phu hạnh phúc
  • Mã ISBN: 978-604-1-16701-8
  • Tác giả: Ja-hong Min, Yeong-muk Kwon
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – chăm sóc ngoại hình – Bác tiều phu hạnh phúc

Về tác giả: Ja-hong Min, Yeong-muk Kwon

Tìm mua sách nếu có bán: