Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – giữ lời hứa – Công chúa ngày xửa – Hoàng tử ngày xưa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – giữ lời hứa – Công chúa ngày xửa – Hoàng tử ngày xưa
  • Mã ISBN: 978-604-1-16700-1
  • Tác giả: Min-Jin Lee, Wan-Jin Kim
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – giữ lời hứa – Công chúa ngày xửa – Hoàng tử ngày xưa

Về tác giả: Min-Jin Lee, Wan-Jin Kim

Tìm mua sách nếu có bán: