Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – sự khiêm tốn – Câu chuyện dàn nhạc nhí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – sự khiêm tốn – Câu chuyện dàn nhạc nhí
  • Mã ISBN: 978-604-1-15132-1
  • Tác giả: Kim Jae Sook, Kim Ye Shil
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/12/2019

Thông tin về sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – sự khiêm tốn – Câu chuyện dàn nhạc nhí

Về tác giả: Kim Jae Sook, Kim Ye Shil

Tìm mua sách nếu có bán: