Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần lạc quan – Cuộc chạy thi đầy hy vọng của ngựa vằn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần lạc quan – Cuộc chạy thi đầy hy vọng của ngựa vằn
  • Mã ISBN: 978-604-1-16704-9
  • Tác giả: Jeong-hyeon Son, Ji-yoo Kim
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần lạc quan – Cuộc chạy thi đầy hy vọng của ngựa vằn

Về tác giả: Jeong-hyeon Son, Ji-yoo Kim

Tìm mua sách nếu có bán: