Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần trách nhiệm – Vào ngày tuyết rơi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần trách nhiệm – Vào ngày tuyết rơi
  • Mã ISBN: 978-604-1-16699-8
  • Tác giả: Jeong-ho Kim, So-jeong Ok
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đỗ Biên Thùy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: xn in nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phẩm chất nhà lãnh đạo nhí Thói quen tốt – tinh thần trách nhiệm – Vào ngày tuyết rơi

Về tác giả: Jeong-ho Kim, So-jeong Ok

Tìm mua sách nếu có bán: