Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 11

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 11
  • Mã ISBN: 978-604-9901-71-3
  • Tác giả: ThS. Quách Văn Long- TS. Hoàng Thị Thúy Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học 11

Về tác giả: ThS. Quách Văn Long- TS. Hoàng Thị Thúy Hương

Tìm mua sách nếu có bán: