Phân tích 5 năm điều trị tân bổ trợ với Pertuzumab và trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2(+) giai đoạn sớm, tiến triển tại chỗ hoặc dạng viêm (Neosphere)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phân tích 5 năm điều trị tân bổ trợ với Pertuzumab và trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2(+) giai đoạn sớm, tiến triển tại chỗ hoặc dạng viêm (Neosphere)
  • Mã ISBN: 978-604-86-8815-8
  • Tác giả: MIMS
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH Huynh Đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Phân tích 5 năm điều trị tân bổ trợ với Pertuzumab và trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú HER2(+) giai đoạn sớm, tiến triển tại chỗ hoặc dạng viêm (Neosphere)

Về tác giả: MIMS

Tìm mua sách nếu có bán: