Phân tích các loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu và định hướng phát triển tại buôn Đắk Tour, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phân tích các loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu và định hướng phát triển tại buôn Đắk Tour, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
  • Mã ISBN: 978-604-974-403-7
  • Tác giả: ThS. Cao Thị Hoài, ThS. Ngô Thế Sơn (Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Hải Đăng, ThS. Phan Thị Hằng
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Phan Thị Hằng, Khoa Nông Lâm, trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Thương mại in và DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phân tích các loài lâm sản ngoài gỗ chủ yếu và định hướng phát triển tại buôn Đắk Tour, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Về tác giả: ThS. Cao Thị Hoài, ThS. Ngô Thế Sơn (Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Hải Đăng, ThS. Phan Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: