Phân tích thị trường chứng khoán (Tít phụ: Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để trở thành người thắng cuộc) (Mastering the Market Cycle New York Times Best Seller)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phân tích thị trường chứng khoán (Tít phụ: Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để trở thành người thắng cuộc) (Mastering the Market Cycle New York Times Best Seller)
  • Mã ISBN: 978-604-946-798-1
  • Tác giả: Howard Marks
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, địa chỉ: 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Phân tích thị trường chứng khoán (Tít phụ: Làm chủ chu kỳ thị trường và tâm lý nhà đầu tư để trở thành người thắng cuộc) (Mastering the Market Cycle New York Times Best Seller)

Về tác giả: Howard Marks

Tìm mua sách nếu có bán: