Phân tích triết học Mác – Lênin theo chuyên đề (Sách tham khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phân tích triết học Mác – Lênin theo chuyên đề (Sách tham khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-65-4419-7
  • Tác giả: Dương Quốc Quân
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Đặng Mai Thanh; Địa chỉ: 73 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: XN in NXB VHDT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/02/2020

Thông tin về sách: Phân tích triết học Mác – Lênin theo chuyên đề (Sách tham khảo)

Về tác giả: Dương Quốc Quân

Tìm mua sách nếu có bán: