Phát hiện và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương về một số loài lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Buôn Tul, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát hiện và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương về một số loài lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Buôn Tul, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
  • Mã ISBN: 978-604-974-402-0
  • Tác giả: ThS. Cao Thị Hoài, ThS. Ngô Thế Sơn, ThS. Nguyễn Hải Đăng (Đồng chủ biên), ThS. Phan Thị Hằng
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Tôn Nữ Quỳnh Chi
  • Đối tác liên kết: Phan Thị Hằng, Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Thương mại in và DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phát hiện và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương về một số loài lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Buôn Tul, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Về tác giả: ThS. Cao Thị Hoài, ThS. Ngô Thế Sơn, ThS. Nguyễn Hải Đăng (Đồng chủ biên), ThS. Phan Thị Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: