Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh (giảng giải)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh (giảng giải)
  • Mã ISBN: 978-604-61-6411-1
  • Tác giả: Hội tập: Cư sĩ Hạ Liên Cư
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Bà Lê Thị Xuân, số 29 ngách 128C/27 Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 0913040410
  • Nơi in: Cty CP In Nhật Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh (giảng giải)

Về tác giả: Hội tập: Cư sĩ Hạ Liên Cư

Tìm mua sách nếu có bán: