Phát triển thị trường cho đồng bào Tây Bắc thông qua chuỗi cung ứng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát triển thị trường cho đồng bào Tây Bắc thông qua chuỗi cung ứng
  • Mã ISBN: 978-604-80-4185-4
  • Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông (TS. Lương Minh Huân, TS. Phạm Thị Thu Hằng)
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Long Biên; Vũ Thị Ngọc Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DV thương mại Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phát triển thị trường cho đồng bào Tây Bắc thông qua chuỗi cung ứng

Về tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông (TS. Lương Minh Huân, TS. Phạm Thị Thu Hằng)

Tìm mua sách nếu có bán: