Phát triển trí não IQ – Học toán thật vui – Math for kids – Math as a game Giúp nuôi dưỡng những mầm non Toán học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phát triển trí não IQ – Học toán thật vui – Math for kids – Math as a game Giúp nuôi dưỡng những mầm non Toán học
  • Mã ISBN: 978-604-58-9911-3
  • Tác giả: Branka Dejic – Mirko Dejic
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Lam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in vườn Lài
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Phát triển trí não IQ – Học toán thật vui – Math for kids – Math as a game Giúp nuôi dưỡng những mầm non Toán học

Về tác giả: Branka Dejic – Mirko Dejic

Tìm mua sách nếu có bán: