Phẫu thuật nội soi khớp gối (Sách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẫu thuật nội soi khớp gối (Sách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4068-4
  • Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/02/2020

Thông tin về sách: Phẫu thuật nội soi khớp gối (Sách chuyên khảo dành cho học viên sau đại học)

Về tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy

Tìm mua sách nếu có bán: