Phẫu thuật nội soi u tuyến ức ( Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẫu thuật nội soi u tuyến ức ( Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4259-6
  • Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Trường Giang
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan
  • Đối tác liên kết: PGS.TS. Nguyễn Trường Giang; 26 Ngõ 441 Vũ Hữu, P.Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Phẫu thuật nội soi u tuyến ức ( Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Trường Giang

Tìm mua sách nếu có bán: