Phẫu thuật thay khớp gối (sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phẫu thuật thay khớp gối (sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4288-6
  • Tác giả: PGS.TS. Trần Trung Dũng (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Công ty cổ phần văn hóa Huy Hoàng; 110D Ngọc Hà; Đội Cấn, Ba Đình, HN
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/06/2020

Thông tin về sách: Phẫu thuật thay khớp gối (sách chuyên khảo)

Về tác giả: PGS.TS. Trần Trung Dũng (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: