Phép màu – (The Magic) (The Secret)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phép màu – (The Magic) (The Secret)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6420-4
  • Tác giả: Rhonda Byrne
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha – Số 6 ngách 117/71 ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa, HN
  • Nơi in: CTCP in thương mại truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/12/2019

Thông tin về sách: Phép màu – (The Magic) (The Secret)

Về tác giả: Rhonda Byrne

Tìm mua sách nếu có bán: