Phi lý trí / Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người/ New York Time bestseller

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phi lý trí / Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người/ New York Time bestseller
  • Mã ISBN: 978-604-65-4724-2
  • Tác giả: Dan Ariely
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, số 11A ngõ 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Phi lý trí / Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người/ New York Time bestseller

Về tác giả: Dan Ariely

Tìm mua sách nếu có bán: