Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Việt 5

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Việt 5
  • Mã ISBN: 978-604-54-6303-1
  • Tác giả: Hoàng Cao Cương-Trần Thị Minh Phương
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm
  • Biên tập viên: Phạm Minh Tâm; Nguyễn Thị Mai Hương
  • Đối tác liên kết: Nhà sách giáo dục Bình Minh Gobi.Số 15, biệt thự 1, phố Nguyễn Hữu Thọ- Hoàng Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Phúc Yên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/06/2020

Thông tin về sách: Phiếu bài tập cuối tuần tiếng Việt 5

Về tác giả: Hoàng Cao Cương-Trần Thị Minh Phương

Tìm mua sách nếu có bán: