Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 4 – 5 tuổi

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 4 – 5 tuổi
  • Mã ISBN: 978-604-0-21070-8
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti CP In và Bao bì Hà Tây. Địa chỉ in Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ 4 – 5 tuổi

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tìm mua sách nếu có bán: