Phong cách sống Hygge (Bí quyết sống Bắc Âu)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phong cách sống Hygge (Bí quyết sống Bắc Âu)
  • Mã ISBN: 978-604-978-277-0
  • Tác giả: Signe Johansen
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Chu Quang Khánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, Thương hiệu sách Mintbooks. Số 50, đường 5, TTF361 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP In&DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Phong cách sống Hygge (Bí quyết sống Bắc Âu)

Về tác giả: Signe Johansen

Tìm mua sách nếu có bán: