Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng
  • Mã ISBN: 978-604-961-488-0
  • Tác giả: Dương Thị Thanh Hương
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Tác giả: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội -136 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  • Nơi in: Cty Cp in và TM Ngọc Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Phong cách tiểu thuyết Ma Văn Kháng

Về tác giả: Dương Thị Thanh Hương

Tìm mua sách nếu có bán: