Phòng nghiên cứu khoa học thú vị – Chú chim máy trên không trung – Máy bay và tàu vũ trụ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phòng nghiên cứu khoa học thú vị – Chú chim máy trên không trung – Máy bay và tàu vũ trụ
  • Mã ISBN: 978-604-78-7084-4
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Phòng nghiên cứu khoa học thú vị – Chú chim máy trên không trung – Máy bay và tàu vũ trụ

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: