Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống
  • Mã ISBN: 978-604-61-6781-5
  • Tác giả: Nguyễn Đức Bá
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Ông Nguyễn Đức Bá. Phó Trưởng phòng chuyên môn Trung tâm bảo tồn Di sản Văn hóa Tôn giáo, 59 Tràng Thi, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đt: 0912895944
  • Nơi in: Cty Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Phóng sinh dưới góc nhìn Phật pháp và đời sống

Về tác giả: Nguyễn Đức Bá

Tìm mua sách nếu có bán: