Phong thần diễn nghĩa – tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phong thần diễn nghĩa – tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9924-15-6
  • Tác giả: Hứa Trọng Lâm
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dinh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Minh Thắng, 200 B3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Văn hóa Minh Tân – NS Minh Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Phong thần diễn nghĩa – tập 2

Về tác giả: Hứa Trọng Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: