Phú Mỹ Hưng ngày nay – tập 1/2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phú Mỹ Hưng ngày nay – tập 1/2020
  • Mã ISBN: 978-604-68-6223-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Trần Thị Hoàng Tân
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng: Lầu 10, Cao ốc Lawrence S. Ting,801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q7
  • Nơi in: Cty in Trần Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Phú Mỹ Hưng ngày nay – tập 1/2020

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: