Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử
  • Mã ISBN: 978-604-72-4318-1
  • Tác giả: Bộ Công an
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Thị Mỹ Nương; Trần Đại Chung; Đỗ Thị Thu Hương; Phạm Thị Quế Chinh; Trịnh Thị Thùy Dung; Đinh Đức Long; Trịnh Thị Vân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Trường Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử

Về tác giả: Bộ Công an

Tìm mua sách nếu có bán: