PHỤ NỮ ĐỘC BẢN – (Bí quyết tạo dựng di sản dành cho nữ giới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: PHỤ NỮ ĐỘC BẢN – (Bí quyết tạo dựng di sản dành cho nữ giới)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7857-7
  • Tác giả: ĐẬU QUYÊN – (Luật Sư Của Phụ Nữ)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Phùng Tố Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sbooks. 133/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: PHỤ NỮ ĐỘC BẢN – (Bí quyết tạo dựng di sản dành cho nữ giới)

Về tác giả: ĐẬU QUYÊN – (Luật Sư Của Phụ Nữ)

Tìm mua sách nếu có bán: