Phủ Sinh – Cô Mộ Triều Tịch (Tập 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phủ Sinh – Cô Mộ Triều Tịch (Tập 1)
  • Mã ISBN: 978-604-978-053-0
  • Tác giả: Tân Di Ổ
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Bách Việt (Số 9, ngõ 55/9 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội)
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/12/2019

Thông tin về sách: Phủ Sinh – Cô Mộ Triều Tịch (Tập 1)

Về tác giả: Tân Di Ổ

Tìm mua sách nếu có bán: