Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tái bản có bổ sung)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tái bản có bổ sung)
  • Mã ISBN: 978-604-9861-50-5
  • Tác giả: Ths. Đoàn Tấn Minh – Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương Lan
  • Đối tác liên kết: Trung Tâm Giới Thiệu Sách TP. HCM – Địa chỉ: 32 Lê Tấn Quốc, phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Phương pháp định tội danh với 538 tội phạm quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Tái bản có bổ sung)

Về tác giả: Ths. Đoàn Tấn Minh – Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp

Tìm mua sách nếu có bán: