Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức Toán -Tế bào học-Đột biến-Thường biến-Các quy luật di truyền-Di truyền quần thể-Ứng dụng cách tính xác suất trong di truyền học (Ôn thi THPT Quốc gia)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức Toán -Tế bào học-Đột biến-Thường biến-Các quy luật di truyền-Di truyền quần thể-Ứng dụng cách tính xác suất trong di truyền học (Ôn thi THPT Quốc gia)
  • Mã ISBN: 978-604-9854-56-9
  • Tác giả: Huỳnh Quốc Thành
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức Toán -Tế bào học-Đột biến-Thường biến-Các quy luật di truyền-Di truyền quần thể-Ứng dụng cách tính xác suất trong di truyền học (Ôn thi THPT Quốc gia)

Về tác giả: Huỳnh Quốc Thành

Tìm mua sách nếu có bán: