Phương pháp giải Toán chuyên đề Giải tích 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp giải Toán chuyên đề Giải tích 12
  • Mã ISBN: 978-604-9901-81-2
  • Tác giả: Nguyễn Văn Nho- Lê Bảy
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP in Tiền Giang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Phương pháp giải Toán chuyên đề Giải tích 12

Về tác giả: Nguyễn Văn Nho- Lê Bảy

Tìm mua sách nếu có bán: