Phương pháp học ghi-ta

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp học ghi-ta
  • Mã ISBN: 978-604-88-8742-1
  • Tác giả: Tạ Tấn
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa Huy Hoàng – 110D Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Phương pháp học ghi-ta

Về tác giả: Tạ Tấn

Tìm mua sách nếu có bán: