Phương pháp Kubota – Nuôi dưỡng não trẻ từ 0-2 tuổi: Phương pháp phát triển não có thể áp dụng ở nhà để nuôi dạy những em bé thông minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp Kubota – Nuôi dưỡng não trẻ từ 0-2 tuổi: Phương pháp phát triển não có thể áp dụng ở nhà để nuôi dạy những em bé thông minh
  • Mã ISBN: 978-604-9945-88-5
  • Tác giả: Kubota Kisou – Kubota Kayoko
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Thái Hà – 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy – HN
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Phương pháp Kubota – Nuôi dưỡng não trẻ từ 0-2 tuổi: Phương pháp phát triển não có thể áp dụng ở nhà để nuôi dạy những em bé thông minh

Về tác giả: Kubota Kisou – Kubota Kayoko

Tìm mua sách nếu có bán: