Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9
  • Mã ISBN: 978-604-9936-73-9
  • Tác giả: Nguyễn Toàn Anh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Nhà sách Hồng Ân. 20C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty CP Văn hóa Văn Lang
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9

Về tác giả: Nguyễn Toàn Anh

Tìm mua sách nếu có bán: