Pokémon – Cuộc phiêu lưu của Pippi Tập 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pokémon – Cuộc phiêu lưu của Pippi Tập 12
  • Mã ISBN: 978-604-2-16595-2
  • Tác giả: Kosaku Anakubo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/03/2020

Thông tin về sách: Pokémon – Cuộc phiêu lưu của Pippi Tập 12

Về tác giả: Kosaku Anakubo

Tìm mua sách nếu có bán: