Pokémon Đặc biệt Tập 13

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pokémon Đặc biệt Tập 13
  • Mã ISBN: 978-604-2-13329-6
  • Tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Pokémon Đặc biệt Tập 13

Về tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo

Tìm mua sách nếu có bán: