Pokémon Đặc biệt Tập 15

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pokémon Đặc biệt Tập 15
  • Mã ISBN: 978-604-2-15105-4
  • Tác giả: Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Pokémon Đặc biệt Tập 15

Về tác giả: Hidenori Kusaka, Satoshi Yamamoto

Tìm mua sách nếu có bán: