Pokémon Đặc biệt Tập 35

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pokémon Đặc biệt Tập 35
  • Mã ISBN: 978-604-2-17304-9
  • Tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Lê Quang Lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Pokémon Đặc biệt Tập 35

Về tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo

Tìm mua sách nếu có bán: