Pokémon Đặc biệt Tập 36

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Pokémon Đặc biệt Tập 36
  • Mã ISBN: 978-604-2-17305-6
  • Tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Đặng Cao Cường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Lê quang lộc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Pokémon Đặc biệt Tập 36

Về tác giả: Hidenoki Kusaka, Satoshi Yamamo

Tìm mua sách nếu có bán: