POMath-Toán tư duy cho trẻ em (4 – 6 tuổi) tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: POMath-Toán tư duy cho trẻ em (4 – 6 tuổi) tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-9922-66-4
  • Tác giả: Doãn Thị Lương, Lưu Thanh Hà, PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Chủ Biên), Trịnh Thị Lộc, Vũ Anh Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty CP sách MCBooks. Số 26/245, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In và TM Hải Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: POMath-Toán tư duy cho trẻ em (4 – 6 tuổi) tập 4

Về tác giả: Doãn Thị Lương, Lưu Thanh Hà, PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Chủ Biên), Trịnh Thị Lộc, Vũ Anh Tuấn

Tìm mua sách nếu có bán: