Practical English Series – Social English – Nói tiếng Anh thông thạo trong giao tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Practical English Series – Social English – Nói tiếng Anh thông thạo trong giao tế
  • Mã ISBN: 978-604-58-9347-0
  • Tác giả: Peter Lai – Johnny Wu
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Công Hoài Dũng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Nhân Trí Việt – 83B Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty Itaxa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Practical English Series – Social English – Nói tiếng Anh thông thạo trong giao tế

Về tác giả: Peter Lai – Johnny Wu

Tìm mua sách nếu có bán: