Proceedings of International workshop 2019 on Trade and Science-Technology Development in the Mekong Delta in the Context of International Integration

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Proceedings of International workshop 2019 on Trade and Science-Technology Development in the Mekong Delta in the Context of International Integration
  • Mã ISBN: 978-604-965-263-9
  • Tác giả: Nam Can Tho University, Tay Do University
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô
  • Nơi in: Cty CP In Tổng hợp Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/02/2020

Thông tin về sách: Proceedings of International workshop 2019 on Trade and Science-Technology Development in the Mekong Delta in the Context of International Integration

Về tác giả: Nam Can Tho University, Tay Do University

Tìm mua sách nếu có bán: