Quà tặng cuộc sống – Thuốc chữa đau buồn (hạt giống tâm hồn) (truyện kể)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quà tặng cuộc sống – Thuốc chữa đau buồn (hạt giống tâm hồn) (truyện kể)
  • Mã ISBN: 978-604-77-6004-6
  • Tác giả: Phạm Mai Hương biên soạn
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Bùi Thế Khoa
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Cty CP In Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/12/2019

Thông tin về sách: Quà tặng cuộc sống – Thuốc chữa đau buồn (hạt giống tâm hồn) (truyện kể)

Về tác giả: Phạm Mai Hương biên soạn

Tìm mua sách nếu có bán: