Quán ăn nơi góc hẻm – Ông già cáu kỉnh và món cơm cuộn trứng (東京すみっこごはん雷親父とオムライス)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quán ăn nơi góc hẻm – Ông già cáu kỉnh và món cơm cuộn trứng (東京すみっこごはん雷親父とオムライス)
  • Mã ISBN: 978-604-77-7043-4
  • Tác giả: Nariko Narita (Narita Nariko)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Đặng Thị Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và TT AZ Việt Nam – 50, đường 5 An Dương, Tây Hồ, HN
  • Nơi in: Cty CP In Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Quán ăn nơi góc hẻm – Ông già cáu kỉnh và món cơm cuộn trứng (東京すみっこごはん雷親父とオムライス)

Về tác giả: Nariko Narita (Narita Nariko)

Tìm mua sách nếu có bán: