Quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945-1946 và tác động đến Việt Nam (Sách tham khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945-1946 và tác động đến Việt Nam (Sách tham khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-9893-52-0
  • Tác giả: Phùng Chí Kiên
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lan Anh
  • Đối tác liên kết: Phùng Chí Kiên – Trường Đại học KHXH&NV; Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Bắc Sơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/02/2020

Thông tin về sách: Quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945-1946 và tác động đến Việt Nam (Sách tham khảo)

Về tác giả: Phùng Chí Kiên

Tìm mua sách nếu có bán: