Quản lý bệnh Glôcôm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý bệnh Glôcôm
  • Mã ISBN: 978-604-66-4258-9
  • Tác giả: Bùi Thị Vân Anh
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết: Bùi Thị Vân Anh; Bác sĩ Bệnh viện mắt trung ương; 85 Bà Triệu, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Quản lý bệnh Glôcôm

Về tác giả: Bùi Thị Vân Anh

Tìm mua sách nếu có bán: