Quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile (Tít phụ: 1. Phát triển tổ chức linh hoạt và tinh gọn; 2. Thích ứng với môi trường kinh doanh số hóa; 3. Nâng cao năng suất và tinh thần sáng tạo; 4. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại; 5. Lấy con người làm trung tâm; 6. Phòng tránh cạm bẫy trong kinh doanh). Thông tin trên bìa: AMACOM

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile (Tít phụ: 1. Phát triển tổ chức linh hoạt và tinh gọn; 2. Thích ứng với môi trường kinh doanh số hóa; 3. Nâng cao năng suất và tinh thần sáng tạo; 4. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại; 5. Lấy con người làm trung tâm; 6. Phòng tránh cạm bẫy trong kinh doanh). Thông tin trên bìa: AMACOM
  • Mã ISBN: 978-604-946-743-1
  • Tác giả: Stephen Denning
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty In&TM Prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile (Tít phụ: 1. Phát triển tổ chức linh hoạt và tinh gọn; 2. Thích ứng với môi trường kinh doanh số hóa; 3. Nâng cao năng suất và tinh thần sáng tạo; 4. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện đại; 5. Lấy con người làm trung tâm; 6. Phòng tránh cạm bẫy trong kinh doanh). Thông tin trên bìa: AMACOM

Về tác giả: Stephen Denning

Tìm mua sách nếu có bán: